TR|EN
MENÜ
Kurumsal > KVKK Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU FORMU

GENEL AÇIKLAMALAR

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’un 11’inci maddesinde belirtilen talep hakkı uyarınca;

Yazılı olarak aşağıdaki kanallardan:

tarafımıza iletilebilecektir.

Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.

Başvuru Yöntemi  Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması) EGS Business Park Plaza B1 Blok Kat: 16 No: 463 34149 | İstanbul / TÜRKİYE (Merkez Ofis) Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat EGS Business Park Plaza B1 Blok Kat: 16 No: 463 34149 | İstanbul / TÜRKİYE Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
KEP veya elektronik posta kanalı ile E-tebligat Adresi:
25999-87206-01851
Konu kısmını “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.

 

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası ve Tebliğ uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin tebliğinden itibaren otuz gün içinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır. Bu kapsamda ilgili kişinin kendisine ulaşılmasını talep ettiği iletişim yönetimini de başvurusunda belirtmesi beklenir.

Ad:  
Soyad:  
TC Kimlik Numarası:  
Telefon Numarası:  
Faks Numarası:  
E-posta:
(Belirtmeniz halinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
 
Adres: (tebliğe esas yerleşim yeri adresi olmalıdır)  
 
 

 

☐ Müşteri
☐ Misafir
☐ Ziyaretçi
☐ İş ortağı
☐ Diğer: ……………………………………………………………..
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz Birim:……………….…………………………………………………………
Konu: ……………………………………..…………………………………….……………...…………………………………………………
 

☐ Eski Çalışanım
Çalıştığım Yıllar: ………………………………………….
☐ Diğer: ……………………………………………………..

☐ İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım
Tarih: …………………………………………………………………..
☐ Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım
Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz
………………………………………………………………………………

 

 

………………………………………………………………………………

D. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi)
Adı Soyadı                        :
Başvuru Tarihi                :
İmza                                  :

Ek: Başvuruya ilişkin varsa ekleri madde halinde belirtiniz.