TR|EN
MENÜ
Kurumsal > Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

PAMUKKALE KABLO SAN. VE TİC. A.Ş. KALİTE POLİTİKAMIZ DÖKÜMAN NO: PK-KPL01/01 PK-PL01/02
YAYIN TARİHİ: 20.12.2017
REVİZYON TARİHİ: 31.05.2021
SAYFA NO         :                   1/1
       Pamukkale Kablo kalite yönetiminin bir takım çalışması olduğu bilincindedir. Bu anlamda üst birimden en alt birimindeki çalışanına ve tadarikçi-taşeronlarına kadar bu anlayışı benimsemektedir. Bu sistem doğrultusunda ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi standartlarının gerekliliklerini yerine getirmeyi ve hedeflerinin etkinliğini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederek hizmet sunmaktadır.
Bu prensip dahilinde;
*Çalışmalarını stratejik amaçları ve değerleri doğrultusunda sürdürüp, stratejik plana bağlı olarak hedeflerin değerlendirme ve kontrol süreç ve kararları için veri / girdi sağlamak,
*Tüm yasal gereklilikleri ve mevzuatı yerine getirmek,
*Müşterilerine kaliteli ürünler sunmak üzere ileri teknolojileri izler ve uygular,
*Çalışanlarının eğitimlerinin devamlılığını sağlamak ve kalite sorumluluğu bilincini yerleştirmek,
*Performans ve verimlilik üzerine odaklanarak çalışanlarının yeni fikirler üretmeleri konusunda cesaretlendirmek,
*Dış tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı; yarattığımız kalitenin bir parçası olarak değerlendirmek ve standardın gerekliliklerine uyulmasını sağlamak,
*Üretim faaliyetlerimiz ile ilgili konularda yürürlükte olan ulusal ve uluslararası standartlara uygun üretim yapılmasını sağlamak,
*Müşteri memnuniyeti ilkesi çerçevesinde müşteri istek ve ihtiyaçlarını beklentinin üzerinde karşılamak,
*Bütün bunların neticesinde uygun teknoloji ve donatılmış rekabet gücü yüksek, ülke ekonomisine azami katkı sağlayan kalitede lider bir kuruluş olmak,
*Ürettiğimiz ürünün bilinilirliğini sürdürmek, doğruluğunu göstermek, kurum ve kuruluşları bilinçlendirmek, devam ettirilebilir kalite anlayışı doğrultusunda yönlendirmek, Kalite Politikamızdır.                                                                                            

Pamukkale Kablo San. Ve Tic. A.Ş.
Mustafa SEMERCİ
  Hazırlayan KG Onayı   Onaylayan
  Kalite Güvence Sorumlusu Kalite Güvence Müdürü   Genel Müdür