Temel Değerler
Pozitif iletişim.
 
Yasal ve etik çalışma
 
Sürekli gelişim ve yaratıcılık,
 
Sorumlulukların farkında olma,
 
Doğal yaşama ve insana saygı,
 
Talep ve ihtiyacı araştırarak anlamak,
 
Müşteri odaklı esneklik,
 
Paydaşlarımıza karşı çözüm odaklı olma,
 
Değişime ve yeniliğe açık olmak,
 
Dürüstlük,
 
Güvenilirlik,
 
Kaliteli, doğru ve hatasız ürün sunmak.