BGYS Politikası

PAMUKKALE KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.

BGYS Politikası

DÖKÜMAN NO  :PK-BPL01/00

YAYIN TARİHİ :07.10.2016

SAYFA NO           :1/3

 

1.AMAÇ
Bu Politikanın amacı PAMUKKALE KABLO SAN. TİC A.Ş.’NİN hizmet ve ürün sunduğu tarafların sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması ve uygun biçimde yönetilmesidir.
2.KAPSAM
PAMUKKALE KABLO SAN. TİC A.Ş. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili ikinci mevzuatta belirlenen mali, idari ve hukuki nitelikler uyarınca güvenlik sağlayacak şekilde kapsamıştır.
Aşağıdakileri sağlamak PAMUKKALE KABLO SAN. TİC A.Ş.’nin politikasıdır.

 • ISO 27001 sisteminin kurulması, sistemin ihtiyaç duyduğu kaynakların ayrılması ve etkinliğinin sürekli iyileştirmesini taahhüt ederiz.
 • Varlıkların gizlilik, bütünlük erişilebilirliğini sağlayarak kurumun itibarını korumayı amaç ediniriz.
 • Yasalardan ve sözleşmelerden gelen kanun gerekliliklerini sağlamayı taahhüt ederiz.
 • İş süreçlerine yönelik riskleri çıkararak kurumun sürekliliğini ayakta tutmayı hedefleriz.
 • Çalışanların davranışsal ve teknik yeterliliklerini eğitimler ile desteklemeyi ve sağlamayı amaç ediniriz.
 • Kurumun yaşadığı tüm olayları, ihlal prosedürümüze istinaden kayıt altında tutar ve çözüm yolları için yöntemler geliştiririz.
 • Gerekli durumlarda ihlal olayları ile ilgili hem çalışanlarımıza hem dış taraflara cezai işlem uygularız.
 • Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve şüphelenilen zayıf noktalar rapor edilir ve araştırılır. Tanımlanmış süreler çerçevesinde faaliyetler gerçekleştirilir.

PAMUKKALE KABLO SAN. TİC A.Ş. için müşteri bilgileri ve kurum hafızamız birincil derecede öncelikli ve koruma altında olan varlıklardır.
3.UYGULANABİLİRLİK

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hedefince kapsanan bilgi varlıklarıyla herhangi bir ilişkisi olan tüm PAMUKKALE KABLO SAN. TİC A.Ş. çalışanları bu politikayı uygulamakla sorumludurlar ve politikayı onaylamış olan PAMUKKALE KABLO SAN. TİC A.Ş. yönetiminin desteğine sahip olacaklardır.

Dağıtım No

 

Hazırlayan

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

PAMUKKALE KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.

BGYS Politikası

DÖKÜMAN NO  :PK-BPL01/00

YAYIN TARİHİ :07.10.2016

SAYFA NO           :2/3

 

3.HEDEFLER

 • Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla projeler de dahil olmak üzere iş süreçlerinin, zayıf noktalarını ve tehditleri belirleyerek riskleri bulmak ve bu risklerin ortaya çıkmasını engellemek için kontroller yapıp, bu kontrollerin etkinliğini değerlendirmek.
 1. Resmi bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tasarımı, uygulaması ve sürdürülmesi aracığıyla tespit edilen riskleri, risk iyileştirme yaparak kabul edilebilir risk seviyelerine indirmek.
 2. PK-ÇZ300/00 yasal düzenlemeler takip çizelgesinde belirtilen mevzuat, yönetmelik ve diğer düzenlemelere uymak.

4.DESTEK POLİTİKALAR

 • PK-BPL002 Erişim Yönetim Politikası
 • PK-BPL003 Mobil Cihaz Kullanım Politikası
 • PK-BPL004 Personel ve Bilgi Güvenliği Eğitim Politikası
 • PK-BPL005 Temiz Masa ve Temiz Ekran Politikası
 • PK-BPL006 Uygun Kullanım Politikası
 • PK-BPL007 Uzaktan Erişim ve Çalışma Politikası
 • PK-BPL008 Anti Virüs Politikası
 • PK-BPL009 E-Posta Kullanım Politikası
 • PK-BPL010 Genel Kullanım Politikası
 • PK-BPL011 İnternet ve Ağ Kullanım-Erişim Politikası
 • PK-BPL012 Parola Kullanım Politikası
 • PK-BPL013 Tedarik Zinciri Güvenlik Politikası
 • PK-BPL014 Bilgi Transfer Politikası

Dağıtım No

 

Hazırlayan

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

 

PAMUKKALE KABLO SAN. VE TİC. A.Ş.

BGYS Politikası

DÖKÜMAN NO  :PK-BPL01/00

YAYIN TARİHİ :07.10.2016

SAYFA NO           :3/3

 

5.SORUMLULAR
PAMUKKALE KABLO SAN. TİC A.Ş. yönetimi bu politikayı oluşturur ve yılda en az 1 kez Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilir.

 • Yönetim Kurulu uygun standartlar ve prosedürler aracılığı ile bu politikanın uygulanmasını destekler.
 • Tüm personel ve sözleşmeli tedarikçiler bu politikanın sürdürme prosedürlerini izler. Bu politikanın işleyişini engelleyecek her türlü aksaklık, açıklık ve problemi Yönetim Kuruluna bildirir.

Dağıtım No

 

Hazırlayan

 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 


Belgeyi indirmek için tıklayınız